Lõppastme koolitus       
Esmase juhiloa vahetamiseks tuleb läbida lõppastme koolitus 24 kuu jooksul peale esmase juhiloa omandamist.
Lõppastme koolitusel võib osaleda kohe pärast esmase juhiloa saamist!

Kui õpilane on esmase juhiloa saanud sügiskuudel, siis on see isegi soovitatav, et saadakse kogemus läheneva talve eel kinnisel ja turvalisel õppeväljakul, mitte libedal maanteel.

Lõppastme koolitus koosneb:
  • teooria Liikluslab.ee keskkonnas;
  • ökonoomsussõit;
  • libedasõidu riskivältimise praktilisi harjutusi libedarajal ja riskivältimise praktikum.
Ökonoomsussõidu lepib õpetaja kokku individuaalselt õpilasega, libedasõit toimub LaitseRallyPark (Harjumaa).

Lõppastme koolituse läbimiseks peab olema läbitud ka esmaõppe algastme pimeda aja koolitus.

Koolituse eesmärk on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi süvendamine.

Vajalikud dokumendid: 

  • esmane juhiluba;
  • autokooli tunnistus.