Pimeda aja koolitus 
Pimeda aja koolitus on üks osa juhi koolitusest B-kategooria sõidukijuhtide riiklikus õppekavas. Koolituse eesmärk on õpetada õpilastele ohtude vältimist pimeda ajal sõiduki juhtimisel, kuhu algajad juhid satuvad kergemini nõuetekohase koolituseta. Koolitusel omandab õpilane teadmised ja oskused tulede õigest kasutamisest ning pimeda ajal sõitmisega seonduvatest ohtudest. Pimeda ajal sõites tuleb osata valida sõidukiirus, mis võimaldab sõiduki peatada nähtavuse piires. Pimeda aja sõit viiakse läbi teeliikluses.

Omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid:
  • praktikumis näitlikustatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, ees olevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites;
  • millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu märkamisel tegutseda;
  • kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks. 
Koolitus koosneb ühest teooriatunnist (veebis) ja ühest sõidutunnist pimedal ajal.