Jätkuõpe 
Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe.  Juhi jätkuõpet viiakse läbi õppesõidu vormis seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Sõidueksami mittesooritamise põhjused leiab juhikandidaat Transpordiameti e-teeninduse postkastis olevast sõidueksami kaardilt. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi. Näiteks võib koolitaja määrata, arvestades isiku liiklemisalast kompetentsust, ka rohkem sõidutunde (võib-olla määrata täiendavalt ka teooriaõpet).  

Jätkuõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris.
Pärast jätkuõppe läbimist saab registreerida uuesti sõidueksamile, ennem mitte.

*Sipa Sõidukooli jätkuõpe sisaldab eelnevate sõidueksamite analüüsi, ebaõnnestumiste põhjuste selgitusi ja sõiduõpet. Jätkuõpe mõte on Teid säästa negatiivsetest emotsioonidest sõidueksamil, lisada enesekindlust ja praktilist suhtumist  sõidueksami läbimiseks.