B-kategooria õpe

 Registreerimine + e
-teooriaõpe 120€
(esmane makse)
  Sõidutunnid + pimeda aja sõit 870€
(makse enne sõidutundi 29x30,00 ja sõidame kaks sõidutundi korraga 2x45 min) 
Esmaõppe libedasõidu koolitus 120€

Esmaabi koolitus 90€
(vastavalt esmaabikoolitaja kehtivale hinnakirjale)
Kooli teooriaeksam- TASUTA
Kooli sõidueksam- TASUTA

KÕIK HINNAS 1200€
Kursusele alates 17,5 eluaastat
BE-kategooria õpe

 Registreerimine + teooriaõpe + platsiharjutused + sõiduõpe (plats + linnasõit kolm sõidutundi)
Autorongi kasutamine riiklikul sõidueksamil (üks kord)
Riigilõiv

KÕIK HINNAS 450€
Lõppastme koolitus

Registreerimine + e- teooriaõpe + libedasõit + säästliksõit

KÕIK HINNAS 160€
Jätkuõpe
 
Konsultatsioon + kaks sõidutundi

80€
Individuaalõpe

Miinimum maht kaks sõidutundi (2x35,00)

70€
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''€'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    
TeenusHind(€)
Automaatse käiguvahetusega auto kasutamine riiklikul sõidueksamil (sisaldab riigilõivu)                                  86                                                          
BE-kategooria autorongi kasutamine riiklikul sõidueksamil (sisaldab riigilõivu)                                                  126
BE-kategooria lisasõidutunnid (2x45 min)                                                                                                                                      120

Dokumentide enneaegne väljastamine                                                                                                                           50
Teooria korduseksam                                                                                                                                                         20

Sõidu korduseksam                                                                                                                                                             35                                                                                    
                                                                      
                                                                       Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
                           Sipa Sõidukool OÜ jätab omale õiguse teha hinnakirjas muudatusi vastavalt vajadusele.
                                            Sõidutunni eest makse enne sõidutunni algust!
                                              EE 7710 1022 0296 6382 21 SEB /selgitusse õpilase nimi
                                                                                Sipa Sõidukool OÜ