Algastme B-kategooria õpe                              940,00€                                                                                                                           (sisaldab autokooli registreerimist, e-teooriaõpet,                                                                                                       õppesõitusid (28x45 min), libedasõidu koolitust (1x45 min) ja                                                                    pimedasõidu koolitust (1x45 min), koolituse eest on võimalus tasuda osade kaupa)

Õppetööst osavõtmiseks peab juhiloa taotleja olema 
vähemalt 17,5 a vanune, piiratud juhtimisõiguse taotlemise vanuse alammäär on 15,5 a (ülempiir puudub). 

*B- kategooria kursusel õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:
  • pass või ID-kaart;
  • mootorsõidukijuhi tervisetõend (väljastab perearst).

Õppekava sisaldab:
Riikliku õppekava kohaselt on kehtestatud kõikidele B-kategooria juhiluba taotlevatele isikutele 28 akadeemilist teooriatundi (à 45 min), mis sisaldab liikluseeskirjade tundmist ja autoehitust. Samuti tuleb läbida ka esmaabikoolitus ja minimaalselt 30 sõidutundi (à 45 min) koos õpetajaga s.h. pimeda aja ja riskivältimise koolitusega. Õppesõidud toimuvad individuaalse ja paindliku sõidugraafiku alusel, mis lepitakse kokku õpilase ja õppesõiduõpetaja vahel. Õppesõit toimub manuaal- ja automaat käigukastiga õppeautodega. Sõiduõppe esimesed tunnid viiakse läbi vähese liiklusega tänavatel. Õppesõit toimub asulas ja asulavälistel teedel. Sõidutunnil peab õpilasel olema kaasas isikut tõendav dokument ja autokooli poolt välja antud koolituskursuse õpingukaart, kuhu õpetaja märgib tunni toimumise aja ja hinnangu.

Lisaks on soovitav sõita juhendajaga!

Teooria on e-õppena Liikluslab keskkonnas.

E-õpe võimaldab teoreetiliste teadmiste omandamist sulle sobival ajal ja kohas. Koolituse läbimiseks peab Sul olema interneti ühenduse kasutamise võimalus ja piisavalt aega ning tahtmist. Liiklustestid aitavad kinnistada e-õppekeskkonnas õpitut.

Autokooli koolitusele registreerumine eeldab, et oled nõus kõikide kirjeldatud üldtingimustega ning valmis läbima kõik ettenähtud koolituse etapid.

UUDIS! 
Tulenevalt kaitseväeteenistuse seaduse muudatusest hakkab alates 1. aprillist 2023 riik maksma ajateenijatele, kellel on ajateenistusse asudes B-kategooria sõiduki juhtimisõigus, toetust 1000 eurot. Rohkem infot leiab siit
__________________________________________________________________________
REGISTREERI KOOLITUSELE!
Email again: