REGISTREERI SIIN

Algastme B-kategooria õpe


Õppetööst osavõtmiseks peab juhiloa taotleja olema vähemalt 17,5 a vanune, piiratud juhtimisõiguse taotlemise vanuse alammäär on 15,5 a (ülempiir puudub). Koolitusele saab registreeruda meie kodulehel või e-maili teel. 

B- kategooria kursusel õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • pass või ID-kaart;
  • mootorsõidukijuhi tervisetõend (väljastab perearst).

Õppekava sisaldab:

28 akadeemilist teooriatundi (à 45 min.), mis sisaldab liikluseeskirjade tundmist ja autoehitust. Samuti tuleb läbida ka esmaabikoolitus. Riikliku õppekava kohaselt on kehtestatud kõikidele B-kategooria juhiluba taotlevatele isikutele minimaalselt 30 sõidukorda (à 45 min.) koos õpetajaga s.h. pimeda aja ja riskivältimise koolitusega. Õppesõidud toimuvad individuaalse ja paindliku sõidugraafiku alusel, mis lepitakse kokku õpilase ja õppesõiduõpetaja vahel. Õppesõit toimub manuaal- ja automaatkäigukastiga õppeautodega. Sõiduõppe esimesed tunnid viiakse läbi vähese liiklusega tänavatel. Õppesõit toimub asulas ja asulavälistel teedel. Sõidutunnil peab õpilasel olema kaasas isikut tõendav dokument ja autokooli poolt välja antud koolituskursuse õpingukaart, kuhu õpetaja märgib tunni toimumise aja ja hinnangu.

Lisaks on soovitav sõita juhendajaga!

Teooria on e-õppena Liikluslab keskkonnas.

E-õpe võimaldab teoreetiliste teadmiste omandamist sulle sobival ajal ja kohas. Koolituse läbimiseks peab Sul olema interneti ühenduse kasutamise võimalus ja piisavalt aega ning tahtmist. Liiklustestid aitavad kinnistada e-õppekeskkonnas õpitut.

Autokooli koolitusele registreerumine eeldab, et oled nõus kõikide kirjeldatud üldtingimustega ning valmis läbima kõik ettenähtud koolituse etapid.

UUDIS! 
Tulenevalt kaitseväeteenistuse seaduse muudatusest hakkab alates 1. aprillist 2023 riik maksma ajateenijatele, kellel on ajateenistusse asudes B-Kategooria sõiduki juhtimisõigus, toetust 1000 eurot. Rohkem infot leiab siit
 Eksamieelsed lisasõidud kõikide autokoolide õpilastele!