Algastme esmaabi koolitus


Kõik mootorsõiduki esmase juhiloa taotlejad läbivad 
mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse, mis annab teadmised ja oskused, kuidas hädaolukorras toimida. Meie lektorid- instruktorid omavad erialast haridust ja pikaaegset pideva praktilise töö kogemust kiirabi- ja meditsiinivaldkonnas. 
Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid nii teoorias kui ka praktikas:

  • õnnetusolukorra hindamine;

  • kuidas tegutseda õnnetusolukorras ning kutsuda abi;

  • elustamine;

  • verejooksu peatamine;

  • haavade sidumine;

  • šokis kannatanu abistamine;

  • esmaabi haavade, luumurdude, liigese vigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral;
  • teadvuse kaotanud inimese abistamine.