Esmaabi

Kõik mootorsõiduki esmase juhiloa taotlejad läbivad mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse, mis annab teadmised ja oskused, kuidas hädaolukorras toimida. Meie lektorid- instruktorid omavad erialast haridust ja pikaaegset pideva praktilise töö kogemust kiirabi- ja meditsiinivaldkonnas. Me loodame, et ei satu kunagi liiklusõnnetusse ja väga tore kui see nii läheb. Samas kui peaks juhtuma mingi õnnetus, siis autojuht peab oskama aidata viga saanud isikuid kuni abi saabumiseni. Selleks tuleb läbida esmaabi koolitus. Kestvus 16 tundi (sisaldab ka praktilist osa).

Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid nii teoorias kui ka praktikas:
               
  • kannatanu seisundi hindamine ja elustamine välise verejooksu peatamine, šokk ja selle tunnused;
  • luumurrud ja käitumine luumurru korral;                                                           
  • lülisamba vigastused ja abistamistehnika;
  • käitumine põletuse ja külmakahjustuse puhul;
  • autoapteegis sisalduvate esmaabivahendite kasutamine;
  • praktiliste oskuste omandamine;
  • teadmiste kontroll.