Libedasõidu riskivältimise koolitus

B-kategooria algastme libedasõidu koolitus on üks õppekavakohastest lisakoolitustest juhtimisõiguse taotlemisel. Libedasõidu koolitusega suurendatakse noore juhi motivatsiooni juhtida sõidukit tee- ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse ning ohutu piki- ja külgvahega. Koolitusel näitlikustatakse pidurdus- ja peatumisteekondade erinevusi erinevatel teekatetel ja sõidukiirustel.

Õpilane mõistab, et sõiduk ei peatu koheselt ning lisaks kiirusele mõjutab pidurdusteekonna pikkust ka teekate. Koolituse tulemusel mõistab juht, kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada. Juht teab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt juhi “mänguruumi”.   
Libedasõit toimub LaitseRallyPark (Harjumaal) ja koolituse kestvus üks sõidutund.