Lõppastme koolitus

Esmane juhiluba väljastatakse Transpordiameti poolt 2-ks aastaks ja lubade väljavahetamise eelduseks B- kategooria juhilubade vastu on 24 kuu jooksul läbitud lõppastme koolitus.

Lõppastme koolitusel võib osaleda ka kohe pärast esmase juhiloa saamist. Kui õpilane on autokooli läbinud suvel, on lõppastme koolituse läbimine enne talve soovitatav, et omandada paremad oskused libedates oludes toimetulekuks turvalises keskkonnas.

Lõppastme koolitusel õpitakse sõiduki ohutut juhtimist libedates teeoludes, arendatakse edasi teisi liiklejaid arvestavat ja keskkonda säästvat mõtteviisi. Pärast koolitust õpilane teab ohtu suurendavaid tegureid liikluses, teab enda isikuga seotud auto juhtimist mõjutavaid tugevaid ja nõrku külgi ning arendab oskust nendega liikluses arvestamiseks.
Koolitusel osalemiseks ei pea olema varasemalt Sipa Sõidukooli õpilane, osaleda saavad ka teiste autokoolide õpilased.


Lõppastme koolitus
KÕIK HINNAS  160,00€
(registreerimine + e- teooriaõpe + libedasõit + säästliksõit)


Registreeri lõppastme koolitusele:

Email again:
REGISTREERI KOOLITUSELE
KÄIGUKAST