B-kategooria sõiduõpe
B-kategooria juhilubadega saad juhtida sõiduautot või kaubikut registrimassiga kuni 3500kg. Juhtimisõiguse väljastab Transpordiamet kui oled läbinud vastava koolituskursuse autokoolis ja sooritanud riikliku teooria- ja sõidueksami. Õpingutega alustamiseks pead olema vähemalt 17,5 aastane ja Sul peab olema B- kategooria auto juhtimist lubavat mootorsõidukijuhi tervisetõend.

B-kategooria juhilubade kursus koosneb mitmetest erinevatest koolitustest, mis tuleb ennem autokooli lõpetamist läbida:
  • B- kategooria baaskursus: 28 x 45 min teooriatundi ja 28 x 45 min sõidutundi
  • Erikoolitus: pimeda aja sõiduki juhtimise koolitust liikluses
  • Erikoolitus: libedasõidu riskivältimise koolitus
  • Erikoolitus: esmaabi kursus
  • Autokooli teooriaeksam ja sõidueksami kontrollsõit enne riiklikke eksameid

Autokooli lõpetamine

Autokooli lõpetamine eeldab auto iseseisvaks juhtimiseks vajalike oskuste omandamist ning vajalike õpiväljundite omandamist, sõltuvalt individuaalsest arengust saab vajadusel juurde osta lisaks sõidutunde. Autokooli edukal läbimisel väljastatakse Sulle lõputunnistus, mille alusel saad registreeruda Transpordiameti eksamitele.

B- kategooria esmane juhtimisõigus

Olles juhilubade saamise ajaks vähemalt 18 aastane, saad taotleda B kategooria esmast juhtmisõigust. Esmase juhtimisõiguse korral saad autot juhtida iseseisvalt. Kahe aasta möödudes alates esmase juhiloa väljastamisest ja lõppastme koolituse läbimist, tuleb ajutine juhiluba vahetada Transpordiametis B-kategooria juhiloa vastu.

Tulenevalt kaitseväeteenistuse seaduse muudatusest hakkab alates 1. aprillist 2023 riik maksma ajateenijatele, kellel on ajateenistusse asudes B-kategooria sõiduki juhtimisõigus, toetust 1000 eurot.
 Rohkem infot leiab siit
Sõidujuhendaja
Suurema sõidupraktika saamise eesmärgil enne juhtimisõiguse omandamist saad õppetegevusse kaasata sõidujuhendaja. Juhendajal peab olema vastava kategooria juhiluba olnud vähemalt viis aastat ning tal ei tohi olla kehtivaid raskeid liiklusalaseid rikkumisi. Juhendamisõiguse saamiseks tuleb taotleda Transpordiametist Juhendaja tunnistus, kuhu on märgitud konkreetse juhendatava nimi. Kui juhendatav on noorem kui 18 aastane, võib juhendajaks olla üksnes tema seaduslik esindaja.

B-kategooria õpe


KÕIK HINNAS  1200,00€

(registreerimine + e-teooriaõpe 120,00€ (esmane makse) + sõidutunnid 840,00€ (28x30,00€) + pimeda aja sõit 30,00€ + esmaõppe libedasõidu koolitus 120,00€ + esmaabi koolitus 90,00€ (vastavalt esmaabikoolitaja kehtivale hinnakirjale) + kooli teooriaeksam- TASUTA + kooli sõidueksam- TASUTA)

Kursusele alates 17,5 eluaastat

Kooli auto kasutamine (automaat) riiklikul sõidueksamil  110,00€ (sisaldab riigilõivu)

Teooria korduseksam  20,00€
Sõidu korduseksam  35,00€

Ületulek teisest autokoolist 50,00€

Registreeri B-kategooria kursusele:

Email again:
KURSUS
KÄIGUKAST
Sõidutundide algus