Hinnakiri

B-kategooria algastme koolituse hind                                                                                940€ + esmaabi koolitus
(autokooli registreerimine, e-teooriaõpe, õppesõit (28x45 min), libedasõidu koolitus, pimedaaja sõidu koolitus), lisandub esmaabi koolitus                                                                                                             
Registreerimine (autokooli registreerimine, e-teooriaõpe)                                                                                          100€
B-kategooria sõidutund (45 min)                                                                                                                                         25€  Esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitus (1x45 min)                                                                            115€
Pimeda aja koolitus
(1x45 min)                                                                                                                                             25€


Esmaabi koolitus (vastavalt esmaabikoolitaja kehtivale hinnakirjale)                                                                            90€
Auto kasutamine riiklikul sõidueksamil (võimalik ainult autokooli automaatse käiguvahetusega autoga             86€
60,00/riigilõiv 26,00)                                                                                                                                                               


Lõppastme koolitus                                                                                                                                                              146€
Jätkuõpe ((2x45 min)/miinimum maht)                                                                                                                                              60€
B-kategooria lisasõidutunnid teise kooli õpilasele (2x45 min)                                                                                      60€

BE-kategooria koolituse hind
 
                                                                                                                                 430€
(autokooli registreerimine, e-teooriaõpe, platsiharjutused/õppesõit (3x45 min), riiklikul sõidueksamil autorongi kasutamine ja riigilõiv)     
BE-kategooria autorongi kasutamine riiklikul sõidueksamil (90,00/riigilõiv 26,00)                                              116€ 
BE-kategooria lisasõidutunnid (platsiharjutused/õppesõit (2x45 min))                                                                                90€
                                      Sõidutunni eest makse enne sõidutunni algust!
                                                EE771010220296638221 SEB /selgitusse õpilase nimi
                                                                                   Sipa Sõidukool OÜ